02/21/17 Hatboro-Horsham at North Penn boys basketball